PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej? Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są osoby,...

Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

      ZADZWOŃ: (12) 421 22 88 Telefon czynny całą dobę LUB...

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu...

Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych "KraFOS" zaprasza do udziału w projekcie "Doradztwo i...

Pomoc Pokrzywdzonym

Pomoc Pokrzywdzonym

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z...

 • PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 • Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

  Co zrobić gdy potrzebna jest pomoc?

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

  Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

 • Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

  Projekt: Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z...

 • Pomoc Pokrzywdzonym

  Pomoc Pokrzywdzonym

Bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50 roku życia

KraFOS zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy dla osób powyżej 50 roku życia.

Kurs odbywał się będzie w godzinach popołudniowych, w Krakowie, na terenie Prywatnego Gimnazjum SALWATOR (sala informatyczna), ul. Senatorska 39.

Zapisy od poniedziałku do piatku w godzinach 09:00 - 15:00 pod nr telefonu (12) 421-32-41

Kurs organizowany jest przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego.

Logo Malopolska V CMYK

Wyróżnienie w Konkursie "Przeciw Przemocy"

KraFOS wyróżniony został w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Docenionione zostały tutaj innowacyjne działania, realizowane już od 2009 roku w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Jako jedyna organizacja pozarządowa w Małopolsce, zostaliśmy wyróżnieni za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność.

Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne i terapia dla rodzin w kryzysie dla mieszkańców powiatu krakowskiego.

12036471 10156848269660043 3896454197587026428 n

Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne i terapia dla rodzin w kryzysie dla mieszkańców powiatu krakowskiego.

Stowarzyszenie "Pro Familia" dzięki współpracy i zleceniu zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie serdecznie zaprasza do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie mieszkańców z gmin powiatu krakowskiego ziemskiego tj.:
Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Sułoszowa, Słomniki, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Wsparcia udzielać będą pedagog, psycholog, psychoterapeuta, mediator.

Poradnictwo i terapia odbywać będzie się w :
siedzibie Stowarzyszenia "Pro Familia" na os. Zielonym 1 oraz na os. Górali 15 w Krakowie jak również w siedzibie
PCPR Kraków w Skawinie na ul.Kopernika 13.

Zapisy na spotkania konsultacyjne wyłącznie pod numerem telefonu 784 305 610.
Telefon czynny będzie od 12.05 br.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Uprawnionymi do skorzystania z pomocy są osoby, które:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
• nie ukończyły 26 lat,
• ukończyły 65 lat,
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmuje:
• spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać można od poniedziałku do piątku
w Punktach Pomocy prowadzonych przez KraFOS:

 Numer Punktu  Adres Punktu  Godziny pracy Punktu  Lokalizacja
1

   os. Centrum C 10
[pokój nr 4]

 7:30 - 11:30    Urząd Miasta Krakowa
2  12:00 - 16:00
3  16:30 - 20:30
4  ul. Rzeźnicza 2
[pokój nr 28]
 15:30 - 19:30    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
5

 ul. Józefińska 14
[pokój nr 003]

 16:00 - 20:00
7  ul. Powstańców Wielkopolskich 3
[poniedziałki: pokój nr 22]
[wtorki-piątki pokój nr 18]
 15:30 - 19:30
8  ul. Helclów 2 [pokój nr 10]  16:00 - 20:00  Dom Pomocy Społecznej
im. Ludwika
i Anny Helclów
9  ul. Sas-Zubrzyckiego 10,
dom nr 1 „Socius”
 11:00 - 15:00  Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Krakowie
10

  ul. Centralna 53
[pokój nr 7]

 7:30 - 10:30   Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie
11  12:00 - 16:00
13   Stadion Miejski
im. H. Reymana
ul. Reymonta 20
[pokój nr 0W047]
 12:00 - 16:00   Zarząd Infrastruktury Sportowej
w Krakowie
14  16:30 - 20:30

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać tez można w ramach Punktów prowadzonych przez inne podmioty.

Pełna lista lokalizacji do ściągnięcia TUTAJ

 

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

KraFOS

adres:
ul. Bolesława Komorowskiego 12
(okolice Pl. Na Stawach)
VI piętro, pok. 706
30-106 Kraków
telefon:
12 421 32 41
fax: 12 421 22 88
e-mail: krafos@op.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
nowy logotyp krakow CMYK ROPS
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001