Dzięki przyznanej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dotacji, możliwe było zakupienie niezbędnego sprzętu, takiego jak laptopy, monitor, stacja dokująca i oprogramowanie biurowe, co z pewnością znacząco ułatwi funkcjonowanie biura organizacji. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i narzędziom oprogramowania możemy efektywniej zarządzać projektami, komunikować się zespołem oraz wykonywać codzienne zadania.

Sfinansowano z dotacji PROO w wysokości 10.000,00 zł w ramach realizacji zadania określonego umową nr 319/PROO/5/2023