Poznaj organizacje członkowskie KraFOS

Działamy razem dla lepszego jutra

Organizacje zrzeszone w KraFOS w swojej codziennej działalności na pierwszym miejscu stawiają pomoc człowiekowi. Dzięki ich wysiłkowi działają domy pomocy społecznej, przytuliska, schroniska. Ich zaangażowanie pomaga rodzinom być razem oraz rozwija wspaniałe dzieło rodzicielstwa zastępczego. Nasze organizacje członkowskie pochylają się nad cierpiącym człowiekiem niosąc ulgę w bólu i chorobie, pomoc osobom w kryzysie bezdomności czy uzależnionym. Ich codzienna żmudna praca realizuje się również w znakomicie funkcjonujących ośrodkach wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Organizacje KraFOS rozwijają również pasje i zainteresowania w środowiskach dzieci i młodzieży jak również wspierają edukację i system pomocy zdrowotnej zarówno w Polsce jak i w krajach słabo rozwiniętych lub dotkniętych kryzysem humanitarnym. Dbają również o pielęgnowanie tożsamości narodowej i pamięci o wielkich Polakach.

Organizacje członkowskie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie
Klub Żeglarski HORN Kraków
Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym
Stowarzyszenie Przyjaciół im Św. Brata Alberta
Polski Związek Niewidomych. Okręg małopolski
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z Siedzibą w Chrzanowie
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd oddziału rejonowego Kraków - Podgórze
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość
Bank Żywności w Krakowie
Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem"
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce
Fundacja Dla Dzieci Młodzieży I Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”
Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym "Nasz Dom" im. Św. Brata Alberta
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.M
Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych w Bochni

Chcesz dowiedzieć się więcej
o naszej działalności?

Skontaktuj się z nami!