Sieć Pomocy

tabela kontaktów do organizacji świadczących pomoc w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Polsce

Ponadto z poradnictwa prawnego i psychologicznego skorzystać można w ramach projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001