Sieć Pomocy

tabela kontaktów do organizacji świadczących pomoc w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Polsce

Ponadto z poradnictwa prawnego i psychologicznego skorzystać można w ramach projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: krafos@op.pl

Kapelanka 60

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001