Sieć Pomocy

tabela kontaktów do organizacji świadczących pomoc w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Polsce

Ponadto z poradnictwa prawnego i psychologicznego skorzystać można w ramach projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

KraFOS

adres:
ul. Bolesława Komorowskiego 12
(okolice Pl. Na Stawach)
VI piętro, pok. 706
30-106 Kraków
telefon:
12 421 32 41
fax: 12 421 22 88
e-mail: krafos@op.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001