Pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Również w tym roku, dzięki udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, działalność ta jest kontynuowana w dotychczasowych lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.

Projekt ma na celu dalszą rozbudowę małopolskiego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, skoncentrowanego na udzielaniu kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy.

Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.

Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest
w sposób profesjonalny, przy zaangażowaniu specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.

Pomoc osoby pierwszego kontaktu świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez e-mail oraz telefon), specjaliści udzielają pomocy stacjonarnie.

Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy.

 

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku (bezpośrednio z parkingu)
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: biuro@krafos.pl

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001