Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” w Krakowie

Kontakt

Ilustracja kontaktu
Adres:
ul. Łanowa 41 Kraków 30-725

Telefon: 12 650 56 00

Faks: 12 653 23 35

http://www.wspolnaradosc.pl

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

Stowarzyszenie Przyjaciól Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” w Krakowie, ul. Łanowa 41 jest organizacją pozarządową działającą od 1999 roku, a od 2007 roku organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzi od sierpnia 2014 roku w Krakowie przy ul. Bardosa 9 Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Stowarzyszenie „Wspólna Radość” swoją działalnością wspiera Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Krakowie oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
Do celów działalności Stowarzyszenia należy m.in. rozwijanie i propagowanie postaw oraz działań w kierunku pomocy w rozwoju osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz upowszechnianie i ochrona praw człowieka.
Swoje cele realizujemy poprzez: organizowanie imprez i spotkań dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, prowadzenie terapii rodzinnej, biblioteki i czytelni dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie pracy socjalnej, prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom potrzebującym, przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

NIP: 679-26-28-265 REGON: 357170151

Bank Pekao S.A. oddział w Krakowie, ul. Józefińska 18
08 1240 4432 1111 0010 5036 474

www.wspolnaradosc.pl

Organizacje członkowskie

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku (bezpośrednio z parkingu)
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: biuro@krafos.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001