Organizacje członkowskie

Filtr
Pokaż # 
Nazwa Telefon Telefon komórkowy Poczta
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” w Krakowie 12 650 56 00 Kraków
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń” 014 686 99 65 w.1 Gnojnik
Stowarzyszenie Bank Żywności tel. 12/ 257 00 05 Kraków
Stowarzyszenie Dobroczynne “Betlejem” 12 266 18 00 501 434 109 Kraków
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 32/ 647 14 40 / 32/ 647 14 41 Klucze
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce 18/ 265 24 90, 12/ 264 25 55 Jabłonka Orawska
Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie tel. 12/ 417 38 48 Kraków
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie 12 631 30 15 Kraków
Fundacja PRO BONO 12 429 62 70 Kraków
Fundacja Pomocy Społecznej 32 211-19-49 Brzeszcze
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych 12 255 41 60 Kraków
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Krakowskie tel. 12 430 64 72 Kraków
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień 12 425 57 47 Kraków
Stowarzyszenie Lekarze Nadziei Zarząd Główny 12 414-30-05 Kraków
Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 12 422 80 63 Kraków
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem 18 2062332, 18 2066250 Zakopane
Stowarzyszenie „Pomocne Dłonie” 12 291 32 23 Wieliczka
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “PRO FAMILIA” 12 642 12 16 Kraków
Tatrzańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „RODZINA” 18 2017200 Zakopane
Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych w Bochni 14 612 25 99 Bochnia

Organizacje członkowskie

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku (bezpośrednio z parkingu)
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: biuro@krafos.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001