O nas

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS jest organizacją parasolową zrzeszającą organizacje pozarządowe z terenu województwa małopolskiego. Organizacje członkowskie KraFOS najcześciej realizują swą misję na polu działań o charakterze socjalnym (pomoc społeczna, niepełnosprawność, kombatanci, osoby starsze, dzieci i młodzież).

Ponadto KraFOS  współpracuje z wieloma innymi podmiotami.

Od 1997r. KraFOS jest członkiem założycielem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.
Wspiera organizacje pozarządowe poprzez działalność szkoleniowo – warsztatową oraz informacyjną w zakresie poradnictwa i konsultacji.

Ściśle współpracuje z Urzędem Wojewódzkim oraz strukturami samorządowymi wszystkich szczebli, w szczególności organizując różnego rodzaju szkolenia, spotkania, konferencje. Od kilku lat przedstawiciele stowarzyszenia są członkami zespołów opiniujących oferty w konkursach grantowych w MUW i ROPS, oraz Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa.

KraFOS prowadzi również od wielu lat działania nakierowane na interdyscyplinarną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku (bezpośrednio z parkingu)
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: biuro@krafos.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001