Jak przystąpić do Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS?

Członkiem Związku Stowarzyszeń Krakowskie Forum Organizacji Społecznych może zostać organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną, działająca w sferze socjalnej (w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych, bezrobotnych, ubogich, uzależnionych, dzieci i młodzież, starszych, ofiar przemocy w rodzinie oraz innych grup wykluczonych społecznie, dyskryminowanych) na terenie województwa małopolskiego.

Organizacje zainteresowane wstąpieniem do KraFOS powinny wypełnić i złożyć w biurze KraFOS:

  • deklaracje członkostwa w KraFOS (do pobrania poniżej)
  • uchwałę Zarządu o przystąpieniu do KraFOS
  • statut organizacji

Pobierz deklarację członkowską.

Składki członkowskie
Organizacja zobowiązana jest do opłacania składek.
Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł za rok.

Składki należy wpłacać na konto Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ul. Dunajewskiego 6
Nr 96 8589 0006 0000 0011 1315 0001

Organizacje członkowskie

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku (bezpośrednio z parkingu)
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: biuro@krafos.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001