Punkty Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin-projekt zakończony

Punkty Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin w Mszanie Dolnej, Nowym Sączu i Olkuszu

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. w ramach wzmacniania i poszerzania rządowej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw uruchomione zostały 3 Punkty Poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin: w Mszanie Dolnej, Nowym Sączu oraz Olkuszu.

Działania te możliwe były dzięki otrzymanemu ze środków Wojewody Małopolskiego dofinansowaniu dla projektu KraFOS pn. ”Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez utworzenie wyspecjalizowanych punktów poradnictwa, w ramach poszerzania rządowej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie województwa małopolskiego”, oraz współpracy i zaangażowaniu lokalnych instytucji administracji samorządowej, służb społecznych i organizacji pozarządowych, wspierających organizację Punktów.

Czytaj więcej...

Aufbau eines Beratungs - und Informationszentrum für Menschen mit Behinderungen im Krakauer Stadtteil Podgórze

Projekt gefördert durch Aktion Mensch e.V. Das unmittelbare Ziel des Projektes ist die Verbesserung der beruflichen und gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderungen im Krakauer Stadtteil Podgórze und zwar durch den Aufbau eines modellhaften Stadtteilkompetenzzentrums für Menschen mit Behinderungen mit folgenden Funktionen:

  • umfassende Rechts- und Sozialberatung

Veröffentlichung einer Informationsschrift über architektonische Barrieren für Menschen mit Behinderungen im Stadtteil Podgórze.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Zasady i zakres działalności Ośrodka:

Ośrodek rozpoczął działalność w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w Programie „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”. Ośrodek jest jednym z szesnastu, które wspólnie tworzą ogólnopolską sieć. Głównym celem tworzenia Sieci jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą ofierze i przywróceniem jej do stanu emocjonalnego sprzed popełnienia przestępstwa. Aby osiągnąć pozytywne efekty należy ofierze ułatwić dostęp do specjalistów z różnych dziedzin.

W ramach działalności Ośrodka zapewniamy wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Ponadto w pracę Ośrodka zaangażowana jest grupa wolontariuszy, pełniących funkcję asystenta pokrzywdzonego.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 2

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001