Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Zasady i zakres działalności Ośrodka:

Ośrodek rozpoczął działalność w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w Programie „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”. Ośrodek jest jednym z szesnastu, które wspólnie tworzą ogólnopolską sieć. Głównym celem tworzenia Sieci jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą ofierze i przywróceniem jej do stanu emocjonalnego sprzed popełnienia przestępstwa. Aby osiągnąć pozytywne efekty należy ofierze ułatwić dostęp do specjalistów z różnych dziedzin.

W ramach działalności Ośrodka zapewniamy wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Ponadto w pracę Ośrodka zaangażowana jest grupa wolontariuszy, pełniących funkcję asystenta pokrzywdzonego.


Osoba pokrzywdzona może nawiązać kontakt z ośrodkiem:

  • bezpośrednio, poprzez złożenie wizyty w ośrodku: ul. Bolesława Komorowskiego 12 pok. 619, V piętro, Kraków (okolice Pl. Na Stawach, przecznica od ul. Kościuszki).
  • za pośrednictwem telefonu informacyjnego: (12) 421 22 88,  w miesiacu sierpniu wtorek -  piątek w godzinach 9.00-14.00,
  • za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wstępnym rozpoznaniu zgłaszanego problemu osoba pokrzywdzona umawiana jest na konsultacje z prawnikiem lub/i psychologiem, w terminach dyżurów specjalistów (konieczne wcześniejsze zapisy).

Prawnik: poniedziałek 16.00 - 18.00; czwartek 16.30 - 18.30

Psycholog: poniedziałek 17.00 - 19.00; wtorek 13.00 - 15.00; czwartek 17.00 - 19.00

Osoba pokrzywdzona może trafić do ośrodka także na skutek skierowania przez inną instytucję czy organizację.

Zdefiniowanie pokrzywdzonego:
Ośrodek udziela pomocy wyłącznie osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 lit. (a) Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. za pokrzywdzonego uważa się osobę fizyczną, która doznała krzywdy, włączając w to uszkodzenia ciała lub szkodę psychiczną, cierpienie emocjonalne lub stratę ekonomiczną, spowodowane bezpośrednio przez działania lub zaniechania stanowiące naruszenie prawa karnego Państwa Członkowskiego.

Ośrodek zapewnia pokrzywdzonemu dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy.

Przydatne informacje dla osób pokrzywdzonych oraz o Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw znajdują się także na stronach: www.pokrzywdzeni.gov.pl, www.pomocpokrzywdzonym.pl, www.niebieskalinia.pl

 
 

Punkty Poradnictwa dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i członków ich rodzin,

w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pn. Wzmacnianie i Rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, finansowanego z grantu Komisji Europejskiej 

 bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne

 

1.Punkt Poradnictwa dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Członków ich Rodzin w Nowym Sączu

    ul. Rejtana 18 (dawny internat tzw. "samochodówki", obecnie siedziba OHP)

    e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Terminy dyżurów:

    PRAWNIK  II, III, IV wtorek miesiąca w godzinach 16.30 - 18.50

    PSYCHOLOG I, II, III poniedziałek miesiąca w godzinach 15.15 - 17.35

   

 2. Gminny Punkt Wsparcia Osób i Rodzin w Olkuszu

   ul. Szpitalna 9, 32-300 Olkusz,

   tel. (w czasie dyżuru specjalistów): 32/641 37 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

   PRAWNIK oraz PSYCHOLOG: każdy CZWARTEK w godz. 16.00 -18.00

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001