Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej NorwayGrants JPG

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje projekt „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” mający na celu stworzenie w Województwie Małopolskim systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem skoncentrowanego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w czterech punktach pomocy: w Andrychowie (Powiat Wadowicki), Gorlicach (Powiat Gorlicki), Dąbrowie Tarnowskiej (Powiat Dąbrowski) oraz Proszowicach (Powiat Proszowicki).

Dzięki realizacji projektu pomoc prawna oraz psychologiczna udzielona zostanie osobom pokrzywdzonym przestępstwem w nowych lokalizacjach, co znacząco wpłynie na niwelowanie następstw przestępstwa oraz zabezpieczenie interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ponadto dzięki ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi oraz pozarządowymi w zakresie kierowania osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz informacji o pomocy jaką uzyskać będzie można w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, jego działalność będzie skuteczna i efektywna.

Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać będzie mogła każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.

Pomoc świadczona jest podczas stacjonarnych dyżurów odbywających się we wszystkich ww. lokalizacjach a także drogą mailową oraz telefoniczną.

Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest w sposób interdyscyplinarny, profesjonalny tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.

Z pomocy specjalistów skorzystać można w czterech lokalizacjach:

  1. Andrychów – ul. Starowiejska 22b. 34-120 Andrychów (w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej). Prawnik – czwartki w godz. 15:00 – 17:00, psycholog – czwartki w godz. 15:00 – 16:00.
  2. Dąbrowa Tarnowska - ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (w budynku Punktu Interwencji Kryzysowej). Prawnik – czwartki w godz. 16:00 – 18:00, psycholog – piątki w godz. 11:00 – 13:00.
  3. Proszowice – ul. 3 – go Maja 72, 32 -100 Proszowice (w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie). Prawnik – środy w godz. 15:00 – 17:00, psycholog –
    w środy w godz. 15:00 – 17:00.
  4. Gorlice – ul. Łukasiewicza 6, 38-300 Gorlice (w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach). Prawnik – poniedziałki w godz. 15:30 – 17:30, psycholog – poniedziałki w godz. 16:00 – 18:00.

Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski
w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Projekt Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001