Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej     logo siec

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Również w tym roku, dzięki udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji, działalność ta jest kontynuowana zarówno w dotychczasowych jak i nowym lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.

Projekt ma na celu dalszą rozbudowę małopolskiego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, skoncentrowanego na udzielaniu kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy.
Aby skutecznie wesprzeć osoby pokrzywdzone przestępstwem w zakresie przeciwdziałania jego skutkom, w ramach projektu zaplanowano udzielanie pomocy przejawiającej się poprzez formy takie jak:

  • Specjalistyczna pomoc prawna;
  • Specjalistyczna pomoc psychologiczna (w tym psychoterapia oraz dostęp do osoby pierwszego kontaktu);
  • Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych;
  • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
  • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  • Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw;
  • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.
Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Ponadto pomoc świadczona jest
w sposób profesjonalny, przy zaangażowaniu specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.
Pomoc świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez e-mail oraz telefon) w pięciu miejscach: w siedzibie głównej w Krakowie oraz w Punktach Pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej (Powiat Dąbrowski), Proszowicach (Powiat Proszowicki), Kluczach (Powiat Olkuski) oraz Liszkach (Powiat Krakowski).
Z pomocy specjalistów skorzystać można w następujących lokalizacjach:

KRAKÓW
(ul. Bolesława Komorowskiego 12, piętro VI, pok. 706).
Tel. fax: (12) 421 22 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krafos.pl, www.opopp.pl
Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00 dyżuruje osoba pierwszego kontaktu, z którą należy się kontaktować osobiście, telefonicznie bądź mailowo, celem rejestracji na porady specjalistyczne w Krakowie. W godz. 15:00 – 18:00 osoba pierwszego kontaktu dostępna jest w ramach dyżuru telefonicznego.

Psycholog:
Poniedziałek w godz. 16:00 – 18:00
Środa w godz. 16:00 – 18:00
Czwartek w godz. 16:00 – 18:00
Sobota: w godz. 10:00 – 12:00

Prawnik:
Wtorek: w godz. 14:30 – 16:30
Czwartek: w godz. 16:00 – 18:00
Piątek: w godz. 08:00 – 10:00
Sobota: w godz. 10:00 – 12:00

DĄBROWA TARNOWSKA

Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. (14) 655 93 18 lub tel. do PCPR (14) 642 44 15

Psycholog – piątek w godz. 13:00 – 15:00
Prawnik – wtorek w godz. 16:00 – 18:00

PROSZOWICE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Psycholog – wtorek w godz. 15:00 – 17:00
Prawnik – wtorek w godz. 15:00 – 17:00

LISZKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Liszki 230, 32-060 Liszki

Psycholog – poniedziałek w godz. 16:00 – 18:00
Prawnik – poniedziałek w godz. 16:00 – 18:00

KLUCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Psycholog – czwartek w godz. 17:30 – 19:30
Prawnik – czwartek w godz. 17:30 – 19:30

Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski
w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001