Podręcznik Dobrych Praktyk

Zapraszamy do przeczytania Podręcznika Dobrych Praktyk wypracowanego wraz z partnerami z Austrii, Niemiec i Bułgarii w ramach projektu Grundtviga pt. „Połączenie rodziny, pracy i życia – wzmocnienie praw kobiet” („Familie, Arbeit und Leben vereinbaren – Frauenrechte stärken“) realizowanego przez KraFOS w ramach Akcji Projekty Partnerskie Grundtviga.

Podręcznik jest możliwy do ściągnięcia w wersji polskiej i niemieckiej.

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001