Program "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski Grundtviga

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS realizuje projekt w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach Akcji Projektów Partnerskich Grundtviga" pt. "Połączenie rodziny, pracy i życia - wzmacnianie praw kobiet" (familie, Arbeit und Leben vereinbaren - Frauenrechte Starken) we współpracy z partnerami:

  • Centrum dla Kobiet i Rodzin w Erfurcie/Niemcy (Frauen und Famillien Zentrum Erfurt) 
  • Gminą Silven/ Bułgaria (Gemeinde Silven) 
  • Centrum Zdrowia Kobiet FEM z Wiednia/ Austria (Institut fuer Frauen und Maennergesundheit) 

O projekcie:

Projekt oferuje możliwość nauki, promowanie obywatelskiego zaangażowania, włączanie osób zmarginalizowanych w działania oraz transeuropejską wymiana wiedzy. Realizacji celów służą spotkania w organizacjach partnerskich, praca w tandemach edukacyjnych, newslettery, strona internetowa. Wymiana wiedzy i doświadczeń z partnerami europejskimi z Bułgarii, Niemiec i Austrii stwarza możliwość uczestniczenia w doświadczeniu edukacyjnym wspierającym rozwój osobisty i zawodowy uczestników projektu oraz inspirującym zmiany w podejmowanych przez lokalne organizacje działaniach. W ramach wizyt w organizacjach zajmujących się pracą w obszarze wzmacniania praw kobiet i wspieraniem równowagi w obszarach życia rodzinnego, zawodowego i społecznego beneficjenci projektu zapoznają się z lokalnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania.

Więcej informacji o projekcie i spotkaniach na stronie projektu: 

http://www.frauenzentrum-erfurt-handinhand.de/das-projekt/grundtvig-projekt/

 

Więcej o partnerach projektu:

  • Centrum dla Kobiet i Rodzin w Erfurcie/Niemcy (Frauen und Famillien Zentrum Erfurt) 

Centrum dla Kobiet i Rodzin w Erfurcie jest stowarzyszeniem pożytku publicznego zarejestrowanym w roku 1994, wchodzącym w skład Parytetowego Związku Opieki Społecznej Turyngii oraz Rady Kobiet dla Landu Turyngii. Działalność stowarzyszenia opiera się na aktywnym udziale kobiet i rodzin, a  jego filozofia wyraża się w słowach „Kobiety pomagają kobietom i ich rodzinom”. Poprzez dwie prowadzone przez siebie instytucje Centrum Rodzin przy Placu oraz Centrum Kobiet Erfurt działa na rzecz równoprawnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.  Centrum Kobiet Erfurt jest instytucją socjalną, która oferuje kobietom potrzebującym pomocy wsparcie we wszystkich życiowych sprawach, przede wszystkim przez poradnictwo w sytuacjach kryzysowych, pomoc ofiarom przemocy, wsparcie w zatrudnieniu. Oferta Centrum obejmuje rozmowy grupowe, coaching, pracę przy projektach, imprezy kulturalne, kursy, cykle wykładów i wystawy. Główny nacisk kładziony jest na propagowanie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w życiu prywatnym i społecznym, równą pozycję i równouprawnienie kobiet, realizację polityki „gender mainstreaming”. Działalność Centrum jest adresowana w szczególności do kobiet znajdujących się w różnorodnych trudnych sytuacjach (związanych z migracją, upośledzeniem czy uzależnieniami).

  • Gmina Silven/ Bułgaria (Gemeinde Silven)

Gmina Silven współpracuje z około 300 organizacjami pozarządowymi przy wprowadzaniu zróżnicowanych projektów socjalnych oraz pełni aktywną rolę we wspieraniu integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych. Tematyką szczególnie akcentowaną i promowaną w działalności Gminy jest zapobieganie przemocy wobec kobiet i dzieci.

  • Centrum Zdrowia Kobiet FEM z Wiednia/ Austria (Institut fuer Frauen und Maennergesundheit) 

Instytut Zdrowia Kobiet i Mężczyzn w Wiedniu  tworzą dwa Centra Zdrowia Kobiet (FEM i FEM SUD) oraz Centrum Zdrowia Mężczyzn MEN. Wiodącą zasadą Instytutu jest rozumienie zdrowia w perspektywie holistycznej. Działania Instytutu koncentrują się na wszystkich tych obszarach i tematach,  w których zdrowie człowieka może być zagrożone lub zaburzone (m.in. kryzysy życiowe, problemy ze zdrowiem psychicznym, zaburzenia odżywiania, seksualność, relacje, ciąża, poród, połóg,  menopauza, uzależnienia, zapobieganie przemocy, rozwiązywanie konfliktów, wykorzystywanie seksualne, wychowanie i edukacja). Centrum Zdrowia Kobiet FEM powstało w 1992 roku w ramach projektu WHO „Promocja zdrowia kobiet”  jako pierwsze centrum zdrowia kobiet w Europie, którego siedziba  znajdowała się bezpośrednio w Klinice dla Kobiet imienia Ignaz Semmelweis w Wiedniu. W związku z rosnącymi potrzebami w 1999 roku powołano kolejną placówkę Centrum Zdrowia Kobiet FEM Południe w szpitalu imienia Cesarza Franciszka Józefa w Wiedniu, a we wrześniu 2002 roku założono Centrum Zdrowia Mężczyzn MEN. Usługi Instytutu dostępne są dla wszystkich potrzebujących: kobiet, mężczyzn, rodziców, dziewcząt i chłopców, bez względu na wiek, wykształcenie, orientację seksualną, lub pochodzenie.  Szczególną uwagę zwraca się na grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej i migrantów. Zadaniem Instytutu Zdrowia Kobiet i Mężczyzn jest wspieranie zdrowego i świadomego stylu życia kobiet i mężczyzn oraz wspierania inicjatyw w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego. 

 

Spotkania partnerów projektu:

Polska/ Kraków - Spotkanie koordynatorów projektu

W dniach 19 – 21 listopada 2012 roku w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich. Oprócz uczestnictwa w pracach związanych z realizacją celów projektu uczestnicy mieli okazję poznać działalność KraFOS i realizowane przez Stowarzyszenie projekty: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Projekt DIK Doradztwo i Kariera.

zdjecie kraFOS

Austria/ Wiedeń - Zdrowie kobiet

W dniach 15 – 18 kwietnia 2013 roku pracownicy i słuchacze KraFOS wzięli udział w drugim spotkaniu partnerów Projektu w Wiedniu zorganizowanym przez Centrum Zdrowia Kobiet FEM (Institut fuer Frauen und Maennergesundheit). Na początku spotkania miała miejsce prezentacja działań gospodarza naszego spotkania  Instytutu Zdrowia Kobiet i Mężczyzn, składającego się Centrum Zdrowia Kobiet FEM, Centrum Zdrowia Kobiet  FEM Południe i Centrum Zdrowia Mężczyzn.  Następnie została przedstawiona tematyka  "Zdrowia kobiet w Austrii" i sytuacja zdrowotna kobiet w pozostałych państwach partnerskich Polsce, Niemczech i Bułgarii.  W trakcie spotkania przedyskutowaliśmy następujące zagadnienia: systemy socjalne poszczególnych państw, zabezpieczenia związane ze zjawiskiem migracji, okaleczenia kobiecych narządów płciowych (FGM), ciąża, aborcja, godzenie życia rodzinnego i pracy, zdrowie psychiczne kobiet,  systemy poradnictwa i  opieki zdrowotnej.  Mieliśmy także możliwość zobaczenia w jaki sposób pracują organizacje wchodzące w skład Instytutu Zdrowia Kobiet i Mężczyzn. Drugie spotkanie partnerów projektu Grundtvig "Wzmocnienie praw kobiet" w Wiedniu było bardzo udane. Prezentacje i dyskusje dotyczące zagadnień zdrowia kobiet i konkretnych warunków życia kobiet w krajach partnerskich przyczyniły się do transferu wiedzy. 

Pobierz newsletter

Niemcy/ Erfurt - Zapobieganie przemocy w stosunku do kobiet i dzieci

W dniach 18 - 21 listopada 2013 roku odbyło się trzecie spotkanie partnerów Projektu zorganizowane przez Centrum dla Kobiet i Rodzin w Erfurcie (Frauen und Famillien Zentrum Erfurt). W trakcie spotkania miały miejsce prezentacje dotyczące zapobiegania przemocy w stosunku do kobiet i dzieci w krajach biorących udział w projekcie. Poruszyliśmy tematy związane ze świadomością społeczną dotycząca przemocy wobec kobiet i dzieci, rozwiązaniami prawnymi, systemami pomocy i konkretnymi metodami pracy w krajach partnerskich. Wzajemna wymiana zachęciła nas do dyskusji o socjalizacji i wychowaniu dziewczynek i chłopców i wizerunku medialnym kobiet. Wzięliśmy udział w spotkaniach z lokalnymi politykami. W pierwszy wieczór naszej wizyty zostaliśmy uroczyście przywitani przez Burmistrza miasta Erfurt w Ratuszu. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie zorganizowane w Ministerstwie Rodziny i Zdrowia Turyngii pt. "Nie dla przemocy wobec kobiet" z Johanna Arenhövel - komisarzem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w Turyngii oraz z Birgit Adamek – osobą zajmująca się problematyką równego statusu kobiet i mężczyzn w Erfurcie. Wziyta studyjna w Erfurcie była dla nas dużą inspiracją. 

Pobierz newsletter

Bułgaria/ Sliven - Kobieta na rynku pracy

W dniach 7- 10 kwietnia 2014 roku uczestniczyliśmy w ostatnim spotkaniu partnerów Projektu zorganizowanym przez Gminę Sliven w Bułgarii. W trakcie spotkania dokonaliśmy przeglądu sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach uczestniczących w Projekcie. Wzajemna wymiana i dyskusja dotyczaca miejsca kobiet na rynku pracy, barier i wsparcia jakie jest udzielane kobietom wchodzącym na rynek pracy, rozwiązań prawnych, różnic w wynagrodzeniach i możliwościach awansu w obszarze zawodowym, możliwości godzenia życia zawodowego z życiem osobistym była dla nas bardzo inspirująca. Mieliśmy również okazję uczestniczyć w spotkaniu z  Panią Wiceburmistrz gminy Sliwen, która jest odpowiedzialna za realizację projektów międzynarodowych. 

Pobierz newsletter

 

Upowszechnianie wyników:

W ramach upowszechniania wyników projektu zostały zorganzowane spotkania, prezentacje, wykłady i warsztaty.

 

Warsztaty:

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach Empatyczna komunikacja – narzędzia wspierające równowagę w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat będzie okazją, aby zobaczyć jakie zachowania komunikacyjne stosujemy na co dzień i rozpoznać w jaki sposób język, którego używamy wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi. Poznając konkretne narzędzia Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) oraz podejścia coachingowego (Needs Based Coaching) dowiemy się jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych bez względu na formę w jakiej zostały wyrażone. Nauczymy się jak mówić, aby być rozumianym przez bliskich i współpracowników i w jaki sposób słuchać, aby zrozumieć drugą osobę. Odkryjemy jak formułować prośby, aby otrzymać to, o co prosimy. Będziemy pracować nad tym jak przyjmować trudne komunikaty (krytykę, złośliwość, oskarżenia) i jak na nie odpowiadać. W trakcie warsztatu odkryjemy w jaki sposób poprzez nawiązanie  kontaktu ze sobą budować satysfakcjonujące i autentyczne relacje w obszarze życia rodzinnego i zawodowego.

Warsztaty odbywają się w ramach upowszechniania wyników projektu Grundtviga „Połączenie rodziny, pracy i życia”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Terminy: 24 lipca 2014 w godzinach 17.00 – 20.30 lub 31.07.2014 w godzinach 17.00 – 20.30

Warsztaty odbędą się na krakowskim Kazimierzu, sala na poddaszu, ul. Dajwór 20/28  

Zapisy drogą email-ową na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 693802102

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001