Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Nowej Hucie

Projekt Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Nowej Hucie został zrealizowany przez utworzone w tym celu Partnerstwo, w którego skład weszło Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS i der PARITÄTISCHE Thüringen. Wsparcie finansowe projektu było udzielane przez Akcję Człowiek.
Podstawowym celem Projektu DCK jest kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym w procesie integracji społecznej i zawodowej oraz przezwyciężaniu barier technicznych oraz mentalnych istniejących w świadomości zarówno osób niepełnosprawnych, jak też reszty społeczeństwa.
W ramach Projektu DCK_Nowa Huta prowadzono profesjonalne poradnictwo w zakresie:

  • pomocy prawnej osobom z niepełnosprawnością
  • uprawnień socjalnych
  • edukacji
  • rehabilitacji

Wszelkie porady są bezpłatne.

Na podstawie wcześniej opracowanej ankiety badawczej zebrano przez zaangażowanie grupy wolontariuszy informacje o barierach architektonicznych w dostępie do obiektów kluczowych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności są to instytucje, urzędy, obiekty kulturalne oraz placówki handlowe znajdujące się na terenie Nowej Huty. Uzyskane w ten sposób informacje stanowiły bazę do przygotowania Informatora o występujących w Nowej Hucie barierach architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Efektem prowadzonej przez rok działalności jest utworzenie w Nowej Hucie Dzielnicowego Centrum Kompetencyjnego dla Osób Niepełnosprawnych.

„Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych” w ostatnim roku kontynuowało działania również po zakończeniu wsparcia finansowego przez Akcję Człowiek w pełnym zakresie świadczonych porad informacyjno – edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli władz organizacji osób niepełnosprawnych.

Dlaczego Nowa Huta?
Do tej pory nie powstała w Nowej Hucie placówka, która w tak szerokim i kompleksowym stopniu wypełniałaby wszystkie funkcje zawarte w projekcie na rzecz grupy docelowej, a warto zaznaczyć, że w dzielnicy tej mieszka aż prawie 42 000 osób niepełnosprawnych, co w skali całego miasta stanowi ponad 27% wszystkich niepełnosprawnych.
Organizacje i urzędy wspierające działania w ramach Projektu DCK:

  • Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych „MOWIS” – bezpłatne użyczenie pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych na cele prowadzenia Dzielnicowego Centrum Kompetencyjnego dla osób Niepełnosprawnych w Nowej Hucie
  • Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych MSOON - współpraca przy opracowywaniu i przygotowywaniu ankiety badającej dostępność architektoniczną placówek kluczowych dla osób niepełnosprawnych,
  • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – współpraca w zakresie merytorycznym w czasie prowadzenia Dzielnicowego Centrum Kompetencyjnego dla osób Niepełnosprawnych w Nowej Hucie
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – współpraca z wolontariuszami z uniwersytetu w czasie prowadzenia badań ankietowych mierzących dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych
  • Organizacje zrzeszone w KraFOS– ścisła współpraca szczególnie z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Nowej Huty

Kontakt: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS
os. Centrum C 10 pok. 6
Kraków - Nowa Huta
tel. 12 616 78 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DCK jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00

Podsumowanie projektu DCK:

Pobierz podsumowanie - tutaj (47 kb)

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001