Centrum Obywatelskie

Zapraszamy do Centrum Obywatelskiego - przestrzeni rozwoju, integracji i profesjonalizacji dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywnych obywateli.tlofb

Główny celem realizacji zadania „Centrum Obywatelskie” jest zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. W ramach Centrum obywatelskiego zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa skorzystać mogą z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia.

Wszystko to po to aby wzmocnić kompetencyjnie, merytorycznie, organizacyjnie podmioty i osoby, chcące działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Działania mają charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw.

Centrum Obywatelskie:

Stwarza ogólnodostępną przyjazną przestrzeń do działań społecznych i obywatelskich.
Zapewnienia stałe, bezpłatne wsparcie edukacyjne osobom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym liderom środowiskowym i przedstawicielom grup nieformalnych.
Integruje krakowskie środowisko organizacji pozarządowych i rozwija współpracę międzysektorową.
Wspiera zaangażowanie społecznego i aktywności obywatelskie mieszkańców Krakowa.
Promuje wolontariat i dalszy rozwój skutecznych narzędzi angażowania mieszkańców w działalność organizacji społecznych.
Przyczynia się do wzrostu skuteczności wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność społeczną oraz promocja narzędzi współpracy.
Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, mieszkańców Krakowa bądź grup nieformalnych działających bądź chcących działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.

Przejdź do strony Centrum Obywatelskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

 

Logo Krakow H rgb       logo CENTRUM OBYWATELSKIE RGB mini

 

Projekty aktualne

KraFOS

adres:
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
(w budynku Ośrodka recepcyjno-szkoleniowego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla)
parter, lok. 08
wejście z boku budynku (bezpośrednio z parkingu)
telefon:
12 421 22 88
fax: 12 421 22 88
e-mail: biuro@krafos.pl

WSPÓŁPRACUJEMY

Logotyp MS z godlem w orientacji poziomej
Logo Krakow C rgb mowis logo
WRZOS SUBVENIA
Logo Malopolska V mini  ROPS

 

 

Konto do darowizn: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 96858900060000001113150001